Shark - Ispitivanje boniteta i poslovanja
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Ispitivanje boniteta i poslovanja
Ispitivanje boniteta i poslovanja
Ispitivanje boniteta i poslovanja
shark-detektiv - bonitet i poslovanje

Privatna detektivska agencija Shark Licrus posjeduje opsežno stručno znanje i veliko iskustvo u ispitivanju boniteta prilkom sklapanja poslova.

Poslovne prevare spadaju među najteže riješiva kaznena djela te je stoga nužno adekvatno se zaštititi prije sklapanja ugovora bez obzira da li se radi o fizičkoj ili pravnoj osobi, pa u skladu s time provesti temeljito ispitivanje boniteta i poslovanja.
Due diligence, , ili “Business inteligence”, što bi se najbolje moglo opisati kao “dubinsko ispitivanje”, predstavlja standardni postupak u poslovanju na tržištu razvijenih ekonomija. Obavlja se ispitivanje poslovanja, ali i menadžmenta kompanije, to jest urednost u podmirivanju financijskih obveza, izloženost, usklađenost s pravnim propisima, postojanje postupaka na sudovima, ali i “skriveni” podaci koji se ne mogu dobiti uvidom u papire, već direktno kroz komunikaciju sa poslovnim partnerima. Jednom kada je posao sklopljen i roba promjeni vlasnika, a ne dođe do odgovarajuće naplate, teško je ispraviti pogrešku. Upravo zato se sve više kompanija odlučuje za ispitivanje boniteta poslovnih partnera, za što se angažiraju privatne agencije sa svojim jedinstvenim skupom znanja i vještina.
Detektivska agencija Shark Licrus posjeduje bogato iskustvo u obavljanju upravo ovakvih poslova i do sada je surađivala s velikim brojem klijenata.

detektiv Shark icon
SAZNAJTE VIŠE / IZNESITE SLUČAJ
cellphone icon outline+385 98 471 459
phone icon outline+385 1 4614 618
mail icon outlineshark@shark-detektiv.eu

Shark Licrus | Detektivska Agencija © 2024