Shark - Prava i ovlasti
Image is not available
Prava i ovlasti privatnog detektiva
Image is not available
Image is not available
Prava i ovlasti
privatnog detektiva
privatnog detektiva
Prava i ovlasti
shark-detektiv - Prava i ovlasti privatnog detektiva
Privatni istražitelj, odnosno privatni detektiv obavlja poslove sukladno odredbama čl. čl. 8. – 27. Zakona o privatnim detektivima (N.N. 24/09.), te pravilima kodeksa detektivske etike.

Privatni detektiv može prikupljati obavijesti i informacije o:

 • nestalim osobama ili osobama koje se skrivaju od stranke, osobama koje su napisale ili poslale anonimna pisma ili osobama koje iznose klevete, uvrede ili iznose nešto iz osobnog, obiteljskog ili poslovnog života što može škoditi nečijoj časti ili ugledu,
 • osobama koje su stranci prouzročile štetu,
 • predmetima koji su izgubljeni ili ukradeni,
 • dokazima koji su stranci potrebni za osiguranje ili ostvarivanje prava ili povlastica koje ostvaruje pred sudbenim ili drugim tijelima državne vlasti te društvima ili udrugama,
 • uspješnosti osoba u obavljanju poslova,
 • uspješnosti i/ili poslovnosti trgovačkih društava, obrtnika i drugih pravnih osoba,
 • činjenicama i okolnostima koje se odnose na osobni položaj građana i njihov imovinski status,
  kandidatima za zapošljavanje i radnicima samo uz njihov pisani pristanak, a koje je prema posebnom propisu ovlašten prikupljati poslodavac,
 • kaznenim djelima koja se progone po privatnoj tužbi te o njihovim počiniteljima,
 • povredama radnih obveza ili radne discipline.

Osim prikupljanja obavijesti i informacija iz članka 9. ovoga Zakona, privatni detektiv može:

 • planirati i provoditi mjere zaštite poslovnih tajni, informatičkih sustava, ekonomskih i osobnih podataka i informacija sukladno ugovoru sklopljenim sa strankom,
 • obavljati dostavu pismena u sudbenom, upravnom i drugim postupcima.
detektiv Shark icon
SAZNAJTE VIŠE / IZNESITE SLUČAJ
cellphone icon outline+385 98 471 459
phone icon outline+385 1 4614 618
mail icon outlineshark@shark-detektiv.eu

Shark Licrus | Detektivska Agencija © 2024